درباره ما

بدون شک قدرتمند ترین و پر طرفدارترین جستجوگری که همه ما با آن آشنا هستیم گوگل هست . گوگل به غیر از یک مرورگر  خود یک شرکت است که زیر مجموعه های فراوانی دارد و در روند تکنولوژی حرف بسیار زیادی برای گفتن دارد بهتر است با پیشرفتها و خبرهای جدید گوگل همراه باشیم تا ما نیز از دنیای رو به رشد عقب نمانیم.